Maria Bang

Maria Bang – Receptionist

Om Maria Bang

Det er Maria, du får i telefonen, når du kontakter klinikken. Det er også Maria, som hjælper dig med at finde en tid, når du har brug for en tid til en tandlæge eller en tandplejer.